Българско медицинско дружество

Председател:

Проф. д-р Тодор Кантарджиев

Национален център по заразни и паразитни болести

Отдел Микробиолагия

бул. Я.Сакъзов № 26

София - 1506

Е-майл: kantardj@ncipd.org

тел. (02) 944 69 99; вът. 277

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68