Българско дружество по белодробни болести

Председател:
Доц. д-р Явор Иванов

Плевен

Е-майл: pulmovan@gmail.com

http://brsnet.bg

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68