Българско дружество по вирусология

Председател:
Проф.д-р Радка Аргирова
Отдел “Вирусология”, НЦЗПБ
бул. Столетов № 44 А, София-1233
тел.: 931 07 13, в. 267
E-mail: radkaargirova@abv.bg

Секретар-касиер:
Д-р Десислава Велчева
Отдел “Вирусология”, НЦЗПБ
бул. Столетов № 44 А, София-1233
тел.: 931 07 13, в. 296

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68