Асоциация на Българските Епидемиолози (АБЕ)

Председател:

Проф. д-р Мира Кожухарова

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Бул. "Янко Сакъзов" 26

София 1504

Тел. / Факс: 02 846 55 17

Мобилен: 0 887 916 549

E-mail: mkojouharova@ncipd.org

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68