ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБМС - 23.03.2017 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ
ДРУЖЕСТВА ЧЛЕНОВЕ НА СБМС
 
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
Управителният съвет на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС), на редовно заседание, проведено на 31 януари 2017 г., взе решение за насрочване на редовното Общо отчетно-изборно събрание на СБМС, което ще се състои на 23 март 2017 г., (четвъртък), от 13:30 часа в Аула "Максима" на УМБАЛ „Св. Екатерина“, бул. Пенчо Славейков №52,  гр. София при следния Дневен ред:
 
1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет;
2. Изменение и допълнение на Устава на сдружението;
3. Избор на Председател и членове на Управителния съвет;
4. Избор на Председател и членове на Контролния съвет; 
5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет;
6. Разни.
 
Настоятелно са поканени всички председатели на медицински дружества, както и всеки член на такова дружество, който проявява интерес. 
 
Общото събрание ще бъде с начален час 13.30 ч. Регистрацията на делегатите ще започне в 12.30 ч.
 
Материалите за Общото събрание ще бъдат публикувани на сайта на СБМС, за което ще бъдете уведомени допълнително.
 
С оглед организиране и протичане на събранието съгласно Устава на СБМС, молим да изпратите трите имена и ЕГН на минимум двама представители от дружество, в срок до 20 март, на електронния адрес на СБМС: ubulms@gmail.com.
 
Напомняме, че право на глас в Общото събрание имат всички редовни членове на СБМС. 
 
Ако дружеството, което представлявате все още не е отчело членския си внос, то може да направите това като преведете съответната сума по банков път на сметката на СБМС в УниКредит Булбанк
IBAN: BG14UNCR96601006017110
BIC: UNCRBGSF
Допълнителна информация може да получите от административния секретар на СБМС, г-жа Петя Алтимирска, на тел: 0897 071 868 и е-mail: ubulms@gmail.com.
 
 
Очакваме Ви!
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА СБМС
 
Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68