Покана за дигитален форум от ПОЛФАРМА

Полфарма – клон България Ви кани да участвате в дигиталното събитие на тема "Covid-19&Post-Covid-19 и връзката им със ССЗ – тенденции през 2021 г.". То ще се проведе през м. юни онлайн чрез интернет платформата на Кредоуеб.

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68