Българско дружество по история на медицината

Председател:
Проф.д-р Миладин Апостолов
Факултет по обществено здраве
Медицински университет
ул. Бяло море № 8, София-1504
тел.: 9432-260, дом.тел.: 961 21 31, GSM: 0889 043 081
E-mail: m_apostolov@abv.bg

Секретар:
Д-р Найден Додов
ЖК “Дианабад”, бл.39, вх.Б, ет.2, ап.20, София-1172
дом.тел.: 62 98 77, GSM: 048 941 453

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68