Българско дружество по клинична лаборатория

Председател:
Проф.д-р Камен Цачев
Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология
Медицински университет
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел./факс: 02/92 30 922
E-mail: tzatchev@medfac.acad.bg

Секретар:

Доц. д-р Лиляна Ламбрева

УМБАЛ "Александровска", Централна клинична лаборатория

София-1431, ул. „Св. Г. Софийски“ № 1

Тел.: 02/9230 911           

E-mail: lambreva@excite.com

Интернет сайт на дружеството: http://www.bscl.eu/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68