Българско дружество по медицинска биология

Председател:
Доц.д-р Илия Ватев
Ръководител на Катедра по биология
Медицински университет
ул. Здраве № 2, София-1431
тел.: 9172-700; 9172-676
E-mail: vatev@medfac.acad.bg

Секретар:
Д-р Вера Дамянова
Катедра по биология, Медицински университет
ул. Здраве № 2, София-1431
тел.: 9172-660
E-mail: damyanova@medfac.acad.bg

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68