Българско дружество по медицинска география

Председател:
Доц.д-р Нено Димов
Софийски университет “Св.Кл.Охридски”
Геолого-географски факултет
бул. Цар Освободител № 15, София-1000
тел.: 930 82 72
E-mail: n_dimov@mail.bg

Секретар-касиер:
Дончо Филипов
Национален център по опазване на общественото здраве
бул. Акад. Ив. Гешов № 15, София-1431
тел.: 8056 381

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68