Българско дружество по медицинско образование

Председател:
Доц.д-р Силвия Младенова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет
УМБАЛ “Царица Йоанна”
ул. Бяло море № 8, София-1504
тел.: 9432-599

Секретар:
Доц.Полина Балканска
Факултет по обществено здраве, Медицински университет
УМБАЛ “Царица Йоанна”
ул. Бяло море № 8, София-1504
тел.: 9432-604

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68