Българско дружество по невропатология

Председател:
Проф.д-р Севдалин Начев
Ръководител на Катедра по съдебна медицина и деонтология
Медицински университет
ул. Здраве № 2, София-1431
тел.: 954 16 15; GSM: 0886 317 203
E-mail: sevdalin_nachev@yahoo.com

Секретар:
Д-р Огнян Кълев
Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет
ул. Здраве № 2, София-1431
тел.: 9230-843; 9230-251
GSM: 0898 261 743
E-mail: ogikalev@yahoo.com

Касиер:
Д-р Александър Капурдов
Катедра по обща и клинична патология
Медицински университет
ул. Здраве № 2, София-1431
тел.: 9230-841; 9230-251

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68