Българско дружество по нефрология

Председател:

Проф. д-р Емил Паскалев
Втора Нефрологична клиника
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-240

Касиер:
Доц.д-р Даниела Монова
Медицински институт - МВР
бул. Скобелев № 79, София-1606
тел.: 982 14 56; 982 13 25
E-mail: dmonova@abv.bg; dmonova@yahoo.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68