Българско дружество по обща медицина

Председател:
Доц.д-р Георги Иванов
Катедра “Обща медицина”
Медицински университет
бул. В. Априлов № 15 А, Пловдив-4002
тел.: 032/602-550
E-mail: ivanovg@abv.bg

Гл.секретар:
Доц.д-р Валентина Маджова
Катедра “Обща медицина”
Медицински университет
бул. Хр. Смирненски № 1, Варна-9010
тел.: 052/302-893
E-mail: v_madjov@abv.bg

Секретар:
Донка Димитрова
Катедра “Обща медицина”
Медицински университет
бул. В. Априлов № 15 А, Пловдив-4002
тел.: 032/602-533
E-mail: donka_d@hotmail.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68