Българско дружество по паразитология

Председател:
Доц.д-р Григор Филипов
Отдел “Паразитология и тропическа медицина”,
НЦЗПБ
бул. Янко Сакъзов № 26, София-1504
тел.: 944 69 99 в.360
E-mail: dptm@ncipd.netbg.com

Секретар-касиер:
Д-р Теодора Маринова
Отдел “Паразитология и тропическа медицина”,
НЦЗПБ
бул. Янко Сакъзов № 26, София-1504
тел.: 944 69 99 в.316, 329
E-mail: dptm@ncipd.netbg.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68