Българска психиатрична асоциация

Председател:
Доц.д-р Владимир Велинов
СБАЛ по неврология и психиатрия “Свети Наум”
ул. Д-р Любен Русев № 1, София-1113
тел.: 970 22 75

Секретар:
Д-р Гълъбина Тарашоева
Областен диспансер за психични заболявания със стационар, София-град
ул. Екзарх Йосиф № 59, София-1000
тел.: 981 22 99
E-mail: bpa.bg@lycos.com

Касиер:
Д-р Владимир Наков
GSM: 0888 611 598

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68