Дружество по съдебна медицина и деонтология

Председател:
Проф .д-р Станислав Христов

Катедра по съдебна медицина и деонтология
Медицински университет
ул. Здраве № 2, София-1431
 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68