Българско дружество по урология

Председател:
Проф.д-р Петър Панчев
Клиника по урология, Медицински университет
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-698
E-mail: aneliapenkova@gmail.com

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68