Българско дружество по физиологични науки

Председател:
Проф.д-р Лилия Витанова
Катедра по физиология, МУ - София

ул. Св.Георги Софийски" 1 

София 1431

http://physiolbg.eu.pn/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68