Българско дружество по хигиена

Председател:
Проф.д-р Тодор Попов
Национален център по опазване на общественото здраве, ет.ІІІ, стая 21
ул. Акад. Ив. Гешов № 15, София-1431
тел.: 8056 419
Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68