Българско дружество по химиотерапия

Председател:
Доц.д-р Веселина Чавдарова
КАРИЛ
Военномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София-1606
тел.: 9225-789

Секретар:
Доц.д-р Иван Гигов
Клиника по хематология и онкология
Военномедицинска академия
Ул. Св.Г.Софийски № 3, София-1606
тел.: 9225-693

Касиер:
Д-р Таня Попова
Клиника по хематология и онкология
Военномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София-1606
тел.: 9225-903

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68