Българско хирургическо дружество

Управителен съвет за мандат 2016-2018 г.


Председател на УС:                             - проф. Георги Тодоров, д.м.
              
              1. Предишен председател      - проф. Росен Маджов, д.м.н.
              2. Следващ председател        - проф. Бойко Коруков, д.м.

Членове на УС:

              3. Акад. Дамян Дамянов, д.м.н.
              4. Проф. Красимир Иванов, д.м.н. - Варна
              5. Проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.
              6. Проф. Димитър Стойков, д.м.н. - Плевен
              7. Проф. Александър Червеняков, д.м.н.
              8. Проф. Пенка Стефанова, д.м.
              9. Проф. Даниел Петров (гръдна хирургия), д.м.н.
             10. Проф. Валентин Игнатов, д.м. - Варна
             11. Проф. Росен Димов, д.м. - Пловдив
             12. Проф. Никола Владов, д.м.н.
             13. Проф. Панайот Куртев (онкология), д.м.
             14. Проф. Кирил Драганов, д.м.н.
             15. Доц. Борис Сакакушев, д.м. - Пловдив
             16. Доц. Михаил Радионов, д.м.
             17. Проф. Йовчо Йовчев, д.м. - Ст.Загора
             18. Доц. Костадин Ангелов, д.м.
             19. Доц. Георги Гърбев, д.м. (София, градска болница)
             20. Доц. Васил Божков, д.м. - Варна
             21. Доц. Теофил Седлоев, д.м.
             22. Доц. Димитър Буланов, д.м.
             23. Д-р Аркадий Иванов, д.м.
             24. Д-р Десислав Врачански, д.м.

 

Контакти:

Проф. Д-р Георги Тодоров

Клиника по хирургия

УМБАЛ „Александроска” ЕАД - София

София 1431, бул. „Георги Софийски” №1

e-mail: todorovgeo@gmail.com

тел.: 02/9230 236

http://www.bgss.eu/en/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68