Българска асоциация по медицинска онкология

Председател:

Проф. д-р К.Тимчева

Е-майл: ctimcheva12@gmail.com

 www.bamobg.org

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68