Българско дерматологично дружество

Изпълняващ длъжността Председател:

Доц. д-р Гриша Матеев

e-mail: grisha_mateev@yahoo.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68