Българско дружество против епилепсия

Професор д-р Ивайло Търнев

Е-майл: itournev@gmail.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68