BBA

Medical specialists

Bulgarian Association of Drug Information (BADI) Българско дружество по авиационна, морска и космическа медицина Българско дружество по акушерство и гинекология Българско дружество по алергология Българско анатомично дружество Българско дружество по белодробни болести Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство Българско дружество по вирусология Българско дружество по военна медицина Българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография Българско дружество по генетика и геномика на човека Българско дружество по главоболие и болка Българско дружество по Деменции Българско дружество по дерматология и венерология Българско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология Българско дружество по ендокринология Българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина Българска асоциация за изследване и лечение на болката Българско дружество по имунология на репродукцията Българско дружество по инфекциозни болести Българско дружество по история на медицината Българско дружество по клинична лаборатория Българско дружество по клинична фармакология и терапия Българско дружество по клинична и трансфузионна хематология Българско дружество по медицинска биология Българско дружество по медицинска география Българско дружество по медицинско образование Българско микологично дружество Българско дружество по невропатична и хронична болка Българско дружество по невропатология Българско дружество по неврохирургия Българско дружество по нефрология Българско дружество по обща медицина Българско дружество по ортопедия и травматология Българско дружество по осигуряване качеството в медицинската лаборатория Българско дружество по оториноларингология Българско дружество по паразитология Българско дружество по парентерално и ентерално хранене (БУЛСПЕН)ccbulg@abv.bg Българско дружество по патология Българска педиатрична асоциация Българска психиатрична асоциация Българско дружество по психосоматична медицина Българска асоциация по радиология Българско дружество по ревматология Българско дружество по спортна медицина и кинезитерапия Съдебна медицина и деонтология Българско дружество по токсикология Българско дружество по урология Българско дружество по фармакология Българско дружество по физиологични науки Българско дружество по хигиена Българско дружество по химиотерапия Българско хирургическо дружество Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози Българско дружество по хранене и диететика Българска асоциация по сексуална медицина Българско дружество “Неврология-проф.д-р Сашо Божинов” Съюз на очните лекари в България

e-mail: ubulms@gmail.com 
telephone 0897 07 18 68