Съюзът на българските медицински дружества (СБМД) обединява дружествата на специалистите от различните
медицински дисциплини. В него членуват над 70 дружества с над 10,000 члена.

Съюз на българските медицински специалисти

 

LATEST NEWS

EVENTS

Sofia, Bulgaria, 15 Acad. Ivan Geshov str.
Tel. / Fax: +359 2 9230 348