За нас

.

История

СБМС е създаден като Съюз на научните медицински дружества (СНМД) в България на 28 ноември 1968 г. по инициатива на авторитетни представители на научната медицинска общественост, с първи председател академик Алекси Пухлев. Съюзът е създаден като независима и доброволна обществена организация на научните дружества на лекарите, стоматолозите, фармацевтите и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината и здравеопазването. Регистриран е в Софийски градски съд през 1969 г. като дружество с идеална цел. Първоначално в него са членували 23 републикански научни медицински дружества, профилирани по специалности.

Последователно през годините председатели на Съюза са били изтъкнати учени като: член-кор. Георги Гълъбов, проф. Коста Заимов, проф. Начо Начев, проф. Иван Вълков, акад. Чудомир Начев, проф.Тодор Попов,  проф. Васил Хаджидеков.

Създаването на Съюза е породено от нуждите за обществена поддръжка на развитието на медицинската наука и здравеопазването на нивото на международните постижения и практика. Осъществяването на координационни функции, с провеждането на национални и международни научни прояви (конгреси, конференции, симпозиуми), с издаването на медицински списания и Информационен бюлетин, с дейността си по повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, със създаването на трайни международни връзки и обмен на млади научни работници, СБМс успя в известна степен да постигне своите цели и да се наложи като авторитетна обществена организация на медици -специалисти

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68