Българско дружество по офталмология

Доц. д-р Руска Христова д.м. - Председател на БДО

Управителен съвет на БДО:

1. Доц. д-р Тошо Митов д.м./зам.председател на БДО/

2. Доц. д-р Димитър Дъбов д.м. /зам. председател на БДО/

3. Проф. д-р Ботьо Ангелов д.м.

4. Акад. Православа Цончева Гугучкова-Янчулева д.м.н.

5. Доц. д-р Борислав Дъбов д.м.

6. Д-р Веселин Даскалов

7. Д-р Илиян Шандурков д.м./асоцииран член с консултативни функции/

8. Д-р Йордан Тумбев

9. Д-р Христина Видинова - Научен секретар на БОД

 

Контакт с Българско Дружество по Офталмология: 

Д-р Христина Видинова - секретар

Очна Клиника, ВМА

ул. "Св. Г. Софийски" 3,

София 1606,

e-mail: christinavidinova@yahoo.com

www.bdobg.org

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68