Българско дружество по военна медицина

Председател:
Доц.д-р Мутафчииски
Началник на Клиника по ендокринология и
болести на обмяната
Военномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София-1606
тел.: 9225-738

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68