Българско дружество по главоболие и болка

Председател:

Проф.д-р Иван Миланов
СБАЛ по неврология и психиатрия “Свети Наум”
ул. Д-р Любен Русев № 1, София-1113
тел.: 9702 100
E-mail: milanovivan@hotmail.com

Секретари:
Д-р Йоана Докова
СБАЛ по неврология и психиатрия “Свети Наум:
ул. Д-р Любен Русев № 1, София-1113
тел.: 9702-270
E-mail: jdokova@yahoo.com

Д-р Соня Иванова
СБАЛ по неврология и психиатрия “Свети Наум”
ул. Д-р Любен Русев № 1, София-1113
тел.: 9702-152
E-mail: ivanova-sonia@lycos.com

Касиер:
Д-р Йоана Докова
СБАЛ по неврология и психиатрия “Свети Наум”
ул. Д-р Любен Русев № 1, София-1113
тел.: 9702-270
E-mail: jdokova@yahoo.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68