Българско дружество по Деменции

Председател:

Проф.д-р Лъчезар Трайков
 

Членове на УС:

Доц. д-р Маргарита Райчева

Д-р Шима Мехрабиан

 

http://www.dementia-bulgaria.com/index.php/bg/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68