Българско дружество по неврология

Седалище:

гр. София  1113 
ул. д-р Любен Русев № 1 
Българско дружество по неврология 
тел + 359 (2) 9702 224
neurologybg@gmail.com

 

ППРЕДСЕДАТЕЛ

Акад. проф.д-р  Иван Миланов, дмн

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.кор.проф. д-р Лъчезар Трайков,дмн

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проф д-р Параскева Стаменова,дмн

ЧЛЕНОВЕ

проф.д-р  Захари Захариев,дмн
проф.д-р  Ивайло Търнев,дмн
проф.д-р Ара Капрелян, дмн
проф. д-р Венета Божинова, дмн
дoц.д-р Десислава Богданова,дм – Научен и финансов секретар
проф.д-р  Димитър Масларов,дмн
доц.д-р  Милена Миланова,дм
доц. д-р Пенчо Колев,дм
доц.д-р Юлия Петрова,дм

д-р Елена Вачева

КОНТРОЛНО РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проф. д-р.Пламен Цветанов,дмн

ЧЛЕНОВЕ

доц. Иво Райчев,дм
д-р Соня Иванова

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц.д-р Любомир Хараланов,дм

ЧЛЕНОВЕ

д-р Елена Димитрова
д-р Ивайло Петров

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68