Дружество на кардиолозите в България

Председател:

Проф. д-р Арман Постаджиян

Адрес: 1407 София, бул. "Джеймс Баучер" № 76, ет.4, офис 422

Тел. 02/ 8164797, Факс 02/9877477, Mоб.тел. 0889 788446, 

E-mail bsc.office@yahoo.com 

Официален сайт на ДКБ 

http://cardiobg.com/

Сървър на ДКБ за дистанционно обучение на медицински специалисти - http://dl.cardiobg.com/

Сървър на ДКБ за дистанционно обучение на пациенти -  http://cardiosite.eu/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68