Членство

Членски внос:

С решение на Общото Събрание на СБМС от 23.03.2017 г. „Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и се сформира пропорционално на членската маса на юридическите лица – членове, както следва:

1.    за дружества с членска маса до 30 членове - 5% от годишните вноски, но не по-малко от 100 лева на година,

2.   за дружества с членска маса от 31 до 50 членове - 8% от годишните вноски,но не по-малко от 150 лева на година,

3.   за дружества с членска маса от 51 до 100 членове - 10 % от годишните вноски, но не по-малко от 250 лева на година,

4.    за дружества с членска маса от 101 до 150 членове - 10 % от годишните вноски, но не по-малко от 300 лева на година,

5.   за дружества с членска маса повече от 150 членове, 10 % от годишните вноски, но не по-малко от 500 лева на година,

6.  за като за физическите лица е членския внос е  фиксирана сума в размер на 50 лева.

 Срокът за плащане на членски внос е 31 март на годината, следваща годината, за която се дължи”


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на ръководствата на дружества – членове на СБМС.

 

Уважаеми колеги,

Най-любезно напомняме на всички дружества, неплатили членския си внос за 2018 г., че могат да го направят в срок до 31 март 2019 г.

От 01 февруари стартира кампанията за заплащане на чл. внос за 2019 г.

Молим всички вас, ако все още не сте заплатили членският си внос, да го направите по банков път, на следната банкова сметка:

УниКредит Булбанк

IBAN: BG14UNCR96601006017110

BIC: UNCRBGSF

Благодарим Ви предварително!

От ръководството на СБМС

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68