Членство

Членски внос:

С решение на Общото Събрание на СБМС от 23.03.2017 г. „Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и се сформира пропорционално на членската маса на юридическите лица – членове, както следва:

1.    за дружества с членска маса до 30 членове - 5% от годишните вноски, но не по-малко от 100 лева на година,

2.   за дружества с членска маса от 31 до 50 членове - 8% от годишните вноски,но не по-малко от 150 лева на година,

3.   за дружества с членска маса от 51 до 100 членове - 10 % от годишните вноски, но не по-малко от 250 лева на година,

4.    за дружества с членска маса от 101 до 150 членове - 10 % от годишните вноски, но не по-малко от 300 лева на година,

5.   за дружества с членска маса повече от 150 членове, 10 % от годишните вноски, но не по-малко от 500 лева на година,

6.  за като за физическите лица е членския внос е  фиксирана сума в размер на 50 лева.

 Срокът за плащане на членски внос е 31 март на годината, следваща годината, за която се дължи”


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Сдруженията – членове на СБМС, могат да заплатят членския си внос на банковата сметка на СБМС:

УниКредит Булбанк

IBAN: BG14UNCR96601006017110

BIC: UNCRBGSF

Благодарим Ви предварително!

От ръководството на СБМС

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68