Българско дружество по кардиохирургия

Председател на УС: Проф. д-р Генчо Начев

Зам. председател: Проф. д-р Людмил Бояджиев

Гл.секретар: Проф. д-р Димитър Петков

Касиер: Д-р Димитър Кючуков

 

Адрес за кореспонденция:

1431 - София

бул. Пенчо Славейков 52А

Медицински Университет - София

Катедра по сърдечно-съдова хирургия

 

ел. поща: secretary@uhsek.com 

 

 

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68