ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБМС 23 март 2017 г.

На 23 март 2017 г.  в Аула „Максима“ на УМБАЛ „Св. Екатерина“ в София, се състоя редовното, отчетно-изборно Общо Събрание на Съюза на българските медицински специалисти. На събранието бе приет отчета на председателя на Управителния съвет, бяха приети промени в Устава на СБМС и бе гласувано новото ръководство на сдружението в състав: председател - Ген.-майор чл.-кор. проф. д-р Николай Петров; научен секретар – проф. д-р Здравко Каменов, касиер – доц. д-р Димитър Буланов; членове – проф. д-р Асен Гудев, проф. д-р Генчо Начев, проф. д-р Виктор Златков, акад. проф. д-р Иван Миланов, проф. д-р Татяна Бенишева, проф. д-р Крум Кацаров, проф. д-р Торор Кантарджиев, проф. д-р Асен Николов, проф. д-р Стоян Миланов, проф. д-р Георги Тодоров.

Част от гласуваните промени в Устава засягат:  мандатността на председателя и ръководството, която се променя от две, на три години, с възможност за преизбиране за още един мандат; състава и функциите на ръководството и контролните органи; начина на формиране на членски внос; и др.

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68