ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБМС 7 март 2018 г.

На 7 март 2018 г.  в Аула „Максима“ на УМБАЛ „Св. Екатерина“ в София се проведе Общо Събрание на Съюза на българските медицински специалисти. Дневният ред на Общото събрание беше Избор на Председател на СБМС. На събранието бе гласувано новото ръководство на сдружението в състав: председател – проф. Асен Гудев; членове – Ген.-майор чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, проф. д-р Здравко Каменов, доц. д-р Димитър Буланов, проф. д-р Генчо Начев, проф. д-р Виктор Златков, акад. проф. д-р Иван Миланов, проф. д-р Татяна Бенишева, проф. д-р Крум Кацаров, проф. д-р Торор Кантарджиев, проф. д-р Асен Николов, проф. д-р Стоян Миланов, проф. д-р Георги Тодоров.

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68