Българско дружество по инфекциозни болести

Председател:
Проф.д-р Татяна Червенякова
Началник на Клиника по инфекциозни, паразитни и
тропически болести, УМБАЛ “Св.Ив.Рилски”, Северен павилион
бул. Акад. Ив. Гешов № 17, София- 1431
тел.: 952 27 69; 952 36 88
E-mail: tanicher@abv.bg

Секретар:
Д-р Тома Томов

Касиер:

Д-р Нина Янева

dr.yancheva@abv.bg

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68