Българско дружество по патология

Председател:
Доц.д-р Маргарита Каменова
Клиника по клинична патология
СБАЛСМ “Пирогов”
бул. Тотлебен № 21, София-1606
тел.: 952 36 57; 9154-413
E-mail: mkamenova@abv.bg

Секретар-касиер:
Доц.д-р Екатерина Софтова
Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет
ул. Марин Дринов № 55, Варна-9002
тел.: 052/302 886

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68