Българска педиатрична асоциация

Председател:
Проф. д-р Иван Литвиненко

E-mail: pediatria.bg@gmail.com

www.pediatria-bg.eu

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68