Българска асоциация по радиология

Председател:

Доц. д-р Милан Тотев
Клиника по спешна образна диагностика
СБАЛСМ “Пирогов”
бул. Тотлебен № 21, София-1606
GSM: 0889 605 742
E-mail: milantotev@doctor.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68