Българско дружество по ревматология

Председател - Проф.д-р Румен Стоилов

Клиника по ревматология
УМБАЛ “Св.Иван Рилски”
ул. Урвич № 13, София-1612
тел.: 958 20 24

Секретар - Доц. Д-р Иван Шейтанов

Клиника по ревматология
УМБАЛ “Св.Иван Рилски”
ул. Урвич № 13, София-1612
тел.: 958 18 54

Касиер - Д-р Силвия Маринчева

 Клиника по ревматология                                                                                      УМБАЛ "Св. Иван Рилски"                                                                                      ул. Урвич №13, София-1612

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68