Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


Председател на УС на СБМС:

Проф. д-р Асен Гудев

 

Членове на УС на СБМС:          

Проф. д-р Асен Николов

Проф. д-р Генчо Начев

Проф. д-р Георги Тодоров

Доц. д-р Димитър Буланов

Проф. д-р Здравко Каменов

Акад. проф. д-р Иван Миланов

Проф. д-р Крум Кацаров

Проф. д-р Николай Петров

Проф. д-р Стоян Миланов

Проф. д-р Татяна Бенишева

Проф. д-р Тодор Кантарджиев

 

Научен секретар:

Проф. д-р Здравко Каменов, дмн

Касиер:        

Доц. д-р Димитър Буланов, дм

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Председател:

Проф. д-р Огнян Хаджийски, дмн

Членове:

Проф. д-р Васил Хаджидеков, дмн

Доц. д-р Даниела Попова, дм

 

 

 

 

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68