Българско дружество по хранене и диететика

Председател:
Проф.д-р Божидар Попов
Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Медицински университет
бул. Акад. Ив. Гешов № 15, София-1431
тел.: 851 08 37
E-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com

Секретар:
Д-р Александър Пенков
Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Медицински университет
бул. Акад. Ив. Гешов № 15, София-1431
тел.: 851 08 37
E-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com

Касиер:
Доц.д-р Евгени Стойнев
НМТБ “Цар Борис ІІІ”
бул. Мария Луиза № 108, София-1233
тел.: 932 30 17
E-mail: e_stoynev@abv.bg

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68