Българска асоциация по сексуална медицина


Председател:Д-р Здравко Каменов
Клиника по ендокринология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св.Г.Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230 244; GSM: 0887 726 683

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68