Асоциация по клинична имунология

Председател:

Проф.д-р Елисавета Наумова

Централна лаборатория по клинична имунология

УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68