Българска асоциация на микробиолозите

Председател:

Проф. д-р Тодор Кантарджиев

НЦЗПБ, Отдел "Микробиология"

бул. Янко Сакъзов № 26

София 1504

 www.bam-bg.net

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68