Българско дружество по алергология

Председател:
Доц. д-р Мария Стаевска
Клиника по Клинична алергология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-621
е-mail: mari66sta@gmail.com

Секретар:
Д-р Борислава Крушева
Клиника по Клинична алергология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-701
e-mail: brktar@gmail.com

Касиер:
Д-р Цветелина Лазарова
Клиника по Клинична алергология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-719
e-mail: dr.lazarova65@gmail.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68