Българско медицинско сдружение по хематология

Председател:

Проф.д-р Маргарита Генова

Национална специализирана болница

за активно лечение на хематологични заболявания

Ул.Пловдивско шосе №6

кв. Дървеница

Е-майл: margenova@gmail.com

тел. (02) 97 01 222

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68